Schadevergoeding voor onterecht vastzitten

Wanneer u onterecht bent vastgehouden op het politiebureau of in de gevangenis, is het mogelijk om aanspraak te maken op een schadevergoeding. Dit komt wel eens voor in grote zaken, zoals onlangs nog bij de spraakmakende moord op platenbaas Bart van der Laar, maar vindt veel vaker plaats op kleinere schaal.

Het gebeurt dagelijks dat personen die van een strafbaar feit worden verdacht, mee moeten naar het politiebureau. De kans is dus ook altijd aanwezig dat dit achteraf onterecht blijkt te zijn geweest. Het is dan handig om te weten wanneer u recht heeft op een schadevergoeding.

Wanneer bent u onterecht vastgehouden?

Als u aanspraak wilt maken op een schadevergoeding, moet er natuurlijk allereerst sprake van zijn dat u onterecht bent vastgehouden. Dit is aan de orde wanneer een zaak eindigt zonder dat u een straf of maatregel is opgelegd, zoals in het geval van een sepot of een vrijspraak.

Daarnaast kan het voorkomen dat u alleen wordt veroordeeld voor een feit waarvoor geen voorlopige hechtenis toegepast had mogen worden. Ook dan kunt u een vergoeding ontvangen van de schade.

Bent u wel schuldig bevonden, maar is u geen straf of maatregel opgelegd? In dat geval heeft u geen recht op een schadevergoeding.

Hoogte van de schadevergoeding

De hoogte van de schadevergoeding hangt af van een aantal dingen. Zo kijkt de rechtbank onder andere naar de aard en de ernst van de zaak, maar ook naar de gevolgen die het vastzitten voor u heeft gehad. De maatstaf die de rechtbank meestal voor immateriële schade hanteert is als volgt:

€ 105,00 voor 1 nacht in het politiebureau
€ 80,00 voor 1 nacht in het huis van bewaring
€ 105,00 voor 1 nacht in het huis van bewaring in beperkingen

De politie heeft het recht om een verdachte maximaal een bepaald aantal uren vast te houden voor verhoor zonder dat u daar achteraf een schadevergoeding voor kunt krijgen. In de meeste gevallen gaat het om negen uren, de tijd tussen 00:00 en 09:00 uur niet meegeteld.

Wanneer de politie na die tijd nog steeds redenen ziet om u vast te houden, kunnen zij die periode verlengen. Dit heet inverzekeringstelling. Vanaf het moment dat u in verzekering bent gesteld, kunt u voor iedere nacht dat dit onterecht is geweest een schadevergoeding krijgen.

Naast de vergoeding van immateriële schade, is het soms ook mogelijk om een vergoeding te krijgen voor vermogensschade. Dit kan bijvoorbeeld gaan om loon dat u bent misgelopen, reiskosten die u heeft gemaakt om bij een zitting aanwezig te zijn of kosten die u voor de rechtsbijstand heeft moeten maken.

Schadevergoeding aanvragen

Wilt u een schadevergoeding aanvragen, dan moet u dit verzoek binnen drie maanden na het einde van de zaak indienen bij de rechtbank. U kunt dit verzoekschrift zelf opstellen, maar wij kunnen u hier ook bij helpen. Neem hierover contact met ons op.