Strafrecht

Geweldsdelicten Openlijk geweld, mishandeling
Vermogensdelicten Diefstal, heling
Economische strafzaken Witwassen, oplichting
Drugszaken Bezit of handel in cocaïne, heroïne, pillen, hennep/wiet
Verkeerszaken Rijden onder invloed van alcohol, gevaarlijk rijgedrag, doodslag in het verkeer
Strafbeschikking OM Strafbeschikking van het OM ontvangen?
Neem direct contact op.

Slachtofferzaken

Bijstand aan slachtoffers in strafzaken
Vordering benadeelde partij

Sociaal zekerheidsrecht

Uitkeringen Dit betreft met name bezwaar- en beroepsprocedures tegen bijvoorbeeld beslissingen omtrent het afwijzen, korten of intrekken van uitkeringen dan wel het terugvorderen van uitkeringen.

Arbeidsrecht

Ontslag
Concurrentiebeding en relatiebeding
Loonvordering

Huurrecht

Ontruimingen
Betalingsachterstanden
Achterstallig onderhoud

Beslag- en executierecht

Conservatoir beslag
Opheffings kort-geding

Letselschade

letselschadezaken

Handelsrecht en ondernemingsrecht

Overeenkomsten
Handelsgeschillen

Bestuursrecht

Uitkeringen van de gemeente of het UWV
CBR problematiek
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

Jeugdrecht

Jeugdstrafrecht (TOMmi- zittingen, kinderrechter)
Ondertoezichtstelling (OTS)
Uithuisplaatsing (UHP)

Incasso

Incasseren van onbetaalde facturen Onbetaald gebleven facturen incasseren wij voor u.